Ochrona VIP

Ochrona osobista to inaczej stała obecność naszych pracowników przy ochranianej osobie. Do głównych ich zadań należy bezpośrednia ochrona fizyczna VIP. Wszelkie działania prowadzone są w sposób niezwykle dyskretny, ale sygnalizujący jednocześnie występowanie czynnika ochronnego wokół osoby.

Ochrona osobista, to szczególnie niebezpieczne i odpowiedzialne zadanie. Osoby oddelegowane do takich działań charakteryzują odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, jak również najwyższy stopień kultury osobistej i sprawności fizycznej (wysokie stopnie w sztukach walki). Agenci, którym przydzielona została ochrona osobista są wyposażani w odpowiednie środki i narzędzia techniczne. Niezbędna jest stała łączność miedzy agentami jak i Centrum Dowodzenia, aby w razie wystąpienia sytuacji wysokiego ryzyka zaangażować większą liczbę osób do ochrony osobistej.